Annuleringsvoorwaarden

 

Inschrijving en verstrekken van opdracht           

De inschrijving voor een activiteit vindt uitsluitend  plaats door  middel van het daarvoor bestemde contactformulier op de website van Petra van Dieren.

Inschrijvingen   worden geacht te zijn aanvaard door Petra van Dieren nadat  deze  schriftelijk dan wel elektronisch zijn  bevestigd.
Genoemde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving en brengt de  overeenkomst tussen Petra van Dieren en de opdrachtgever tot stand.

Annulering van  een inschrijving of overeenkomst door de opdrachtgever voordat de activiteit is begonnen, geschiedt door middel van een email gericht aan Petra van Dieren, waarbij bij de berekening van de hierna bedoelde annuleringskosten het moment van ontvangst van deze  email door Petra van Dieren, geldt als het moment van annulering.

 

Na inschrijving geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze periode kun je zonder kosten afzien van je inschrijving. Echter, bij annulering van je deelname binnen 14 dagen voor aanvang wordt 50% van het deelnamebedrag in rekening gebracht.*

Annuleer je binnen 24 uur voor aanvang dan wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. *

Voor annulering van een meerdaags traject, cursus of workshop geldt de datum van de eerste bijeenkomst als aanvangsdatum.

Annuleren kan per email met ontvangstbevestiging of per post. Eventuele retourbetalingen ontvang je binnen 14 dagen na je annulering.

* In deze onzekere tijden zijn we altijd bereid om samen een oplossing te vinden. Twijfel je over je deelname vanwege ziekte neem dan altijd even persoonlijk contact met mij op om te overleggen. Deelnemen aan de workshop, cursus of training op een andere datum is in overleg mogelijk.